Logisticon Verhuur, Europa’s grootste verhuurder van mobiele waterbehandelingsinstallaties heeft meerdere mobiele ultrafiltratie installaties van 3 tot 200 m3/h. Onlangs is onze verhuurvloot uitgebreid met ultrafiltratie installaties ieder met een capaciteit van 150-200 m3/h. De ultrafiltratie installatie type UF2880 is ondergebracht in een 40ft container en direct klaar voor gebruik. Mogelijke toepassingen voor mobiele ultrafiltratie: - Behandeling/ zuivering van oppervlakte water, rivierwater en grondwater - Hergebruik van afvalwater en andere processtromen - Productie en zuivering van koelwater - Ideale voorbehandeling voor nanofiltratie, omgekeerde osmose en demineralisatie - Eliminatie of verlaging van zwevende stoffen uit diverse proceswaterstromen - Betrouwbare verwijdering van micro-organismen, virussen en sporen