Als arboprofessional heeft u ongetwijfeld veel te maken met machineveiligheid. Machines kunnen oud zijn (van voor 1995), er kunnen wijzigingen zijn aangebracht of wellicht is de machine door het bedrijf zelf ontworpen en gebouwd. Wat kunt u tegenkomen op dit gebied en wat zijn uw keuzemogelijkheden? Er zijn nog steeds veel machines in gebruik die voor 1995 zijn geproduceerd en niet aan de eisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen voldoen. Zo is “Als we hier hekken voor gaan plaatsen, is het niet meer werkbaar” een veelgehoord argument om geen veiligheidsmaatregelen te treffen bij oude machines. En dat is ook zo, want in het ontwerp is vaak geen rekening gehouden met veiligheidsmaatregelen. Daarom is het belangrijk om de productiemedewerkers en het onderhoudspersoneel te betrekken bij het bepalen van maatregelen. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken wat de eventuele consequenties van die maatregelen zullen zijn. Lees het artikel van Jan Smid, veiligheidskundige en docent bij Copla op de website. Dit artikel is geschreven voor het Vakblad Arbo.