MoT, specialist in Lean en visueel management, heeft het Meldpunt(c) voor facilitaire zaken ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat problemen (lekkages, defecten, onveilige situaties, onbeheerd materiaal e.d.) in meer dan 90% van de gevallen niet worden gemeld. Daarnaast komen ook dubbele meldingen voor. Deze zijn verstorend voor zowel melder als ontvanger. Om dit op te lossen ontwikkelde Mark van Bokhoven een eenvoudig visueel systeem waarbij alle gebruikers, van medewerkers tot leidinggevenden, van schoonmaakdienst tot klant, in 1 oogopslag zien of een probleem al gemeld is. Het systeem bestaat uit speciaal ontwikkelde kaarten en stickers, beknopte training en inpassing in uw beheer systemen. De kosten zijn erg laag. Door dit systeem kan uw facilitaire ondersteuning 5-10% goedkoper. Starterspakket voor 3 gebieden € 90,- ex BTW en verzendkosten.