Betrouwbare veiligheid overal en altijd Mopas systemen voorkomen escalatie en onnodige down-times als gevolg van onvindbaarheid. Mopas levert relevante real-time informatie over de veiligheid van medewerkers in risicovolle werkomstandigheden en de inzetbaarheid van hulpverleners. Hulpverleners worden efficiënter ingezet waardoor in geval van nood snel en doelmatig hulp wordt verleend. Mopas systemen reduceren de kosten van veiligheid en de gevolgen van onveiligheid. - wereldwijd 24/7 real-time veiligheid onder alle omstandigheden; - inclusief medisch-wetenschappelijk gevalideerde valdetectie; - eenvoudige en accurate alarmering met in- en outdoor positiebepaling; - snelle en doelmatige hulpverlening in noodgevallen; - snel te implementeren, geringe investeringen en lage periodieke kosten.