De nieuwe Europese verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 2016/425 is onlangs gepubliceerd in het Official Journal van de EU. Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking op 21 april 2016. Voor alle lidstaten geldt een overgangsperiode van 2 jaar. Dan moet per 21 april 2018 de verordening rechtstreeks van toepassing zijn in alle Europese lidstaten. Daarmee vervalt de huidige Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlands wetgeving voor PBM. Wat verandert er door de verordening PBM? Het toepassingsgebied wordt verbreed, omdat de uitsluiting van producten voor particulier gebruik ter bescherming tegen hitte, vocht en water wordt geschrapt. De lijst van categorie 3 producten is herzien en er zijn producten aan toegevoegd, zoals gehoorbescherming. De eisen voor bijgeleverde documenten en de geldigheid en procedure van keuringen zullen wijzigen. Zo zal bijvoorbeeld de Declaration of Conformity altijd meegeleverd moeten worden. * In drie essentiële gezondheids- en veiligheidseisen zijn kleine wijzigingen ingevoerd om verwarring te voorkomen. De nieuwe verordening is van toepassing op alle vormen van aanbod, dus ook op online verkoop. * De verordening is in lijn gebracht met het Nieuw Wetgevend Kader (NWK) waardoor algemene wijzigingen in het Europees beleid worden overgenomen. Hierdoor is de rol van markttoezicht aangescherpt en zijn niet alleen de fabrikant en zijn wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk, maar ook importeurs en distributeurs. * Tot slot is de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een verordening. Dit betekent dat de tekst niet opgenomen wordt in nationale wetgeving, maar direct van kracht is in alle Europese lidstaten. Lidstaten moeten hun bestaande nationale wetgeving intrekken.