De nieuwe Liquiline To Go CYM290/CYM291 van Endress+Hauser zijn multiparameter digitale handmeters voor pH/Redox-, geleidbaarheid- en zuurstofmetingen. Beide Liquiline To Go versies hebben een robuuste, schokbestendige behuizing met beschermingsgraad IP66/67 - de CYM291 met ATEX certificering is zelfs geschikt om in explosiegevaarlijke omgevingen te gebruiken. Soortgelijke handmeters worden al jaren gebruikt in lab en werkplaats om de, in het proces geïnstalleerde, metingen te controleren. Echter brengt dit altijd discussie met zich mee, namelijk ‘welke meter is correct?’. De procesmetingen zijn ontworpen en geoptimaliseerd voor de zware omstandigheden in een fabriek, terwijl als er een monster uit het proces genomen wordt om in het lab te analyseren, gaan er specifieke eigenschappen van het monster verloren. De temperatuur daalt waardoor de pH van het monster stijgt en CO2 uit de lucht wordt geabsorbeerd waardoor de pH waarde van het monster juist weer daalt. Dit zijn beide effecten die niet makkelijk gecompenseerd kunnen worden. Vertrouw op uw monsterwaarden De Liquiline To Go handmeter en sensor kunnen door het lab gekalibreerd worden conform de procedures en de buffers die ze gewend zijn. Maar nu kan dankzij de Liquiline To Go eindelijk met deze Memosens pH sensoren en dezelfde soort Liquiline transmitter een lab-controlemeting direct in de fabriek plaatsvinden met dezelfde procesomstandigheden als waarin de procesmeting zit. Hierdoor is de nauwkeurigheid van de handmeter geborgd en is er geen discussie meer welke meter correct meet. Tevens worden fouten in de procesmeting zo veel eerder opgespoord. Kalibratie lab- en processensoren met Memobase Plus software Alle digitale Memosens sensoren met de blauwe Memosensconnector kunnen worden aangesloten en gekalibreerd op de Liquiline To Go handmeters. Echt voordeel biedt het als de sensoren met de Memobase Plus software CYZ71D gekalibreerd worden, er ontstaat dan een database met alle details van de uitgevoerde kalibraties, zowel van lab- als processensoren. Het beheer van deze digitale sensorkalibraties en database valt veelal onder het laboratorium. Zo biedt het lab een echte meerwaarde voor de fabriek door met hun analytische kennis te zorgen voor optimaal werkende metingen in de fabriek. Voor meer informatie over de Memobase Plus software, zie bericht ”Verbeter uw proces en pH-sensoren”.