Het was 2 oktober 2015. Het eerste half jaar dat ik als bedrijf geheel “op eigen benen stond”, had ik achter de rug en ik prees mezelf gelukkig met de beslissing die ik toen genomen had. Geen baan meer naast mijn eigen bedrijf en eindelijk in september een weekend waarin ik eens niet hoefde te werken. Tien jaar geleden was ik begonnen met het schrijven van de cursusboeken, het opzetten van de cursussen en het verzamelen van materiaal. Veel materiaal. Een opslag van ongeveer 25 m2 stond er uiteindelijk vol mee. Die dag gaf ik een cursus “Basis in pomptechniek” in Brabant. Het was weer een geweldige dag en moe maar voldaan reed ik ‘s avonds rond acht uur naar de opslag. De straat bleek echter afgezet, want er was achterin het pand van de opslagunits brand uitgebroken. Thuis op de bank koesterden we nog de hoop dat onze opslag gespaard zou blijven, omdat die voorin het pand lag. Maar naarmate de avond vorderde en we steeds meer sirenes hoorden, moesten we wel onze hoop vaarwel zeggen en wisten we: we zijn alles kwijt! Het viel de volgende ochtend niet mee om de puinhoop in ogenschouw te nemen. Alle cursusboeken, schrijfmappen, pompen, frequentieomvormers, laptops, waaiers, seals, koffers, rekenlinialen, leidingmateriaal, etc. etc., maar ook de door mijzelf ontworpen pomptafel waren door de brand verwoest. De dagen erna schreef ik zes A4-tjes vol met alles wat daar gestaan had. Er volgden weken waarin er veel op ons afkwam en de overuren werk waren niet te tellen. Met het hele gezin hebben we de schouders er meteen weer onder gezet, want één ding wist ik zeker: ’Dit is mijn levenswerk en dit is wat ik wil doen!’ Van grote waarde bij het weer oppakken van de draad waren de steunbetuigingen van vele mensen en het ontroerde ons hoe diverse bedrijven uit eigen beweging materialen ter beschikking stelden. Dit waren zeer positieve impulsen die een mens nodig heeft op het moment dat aan de ene kant jaren van werk, tijd, energie en geld instorten en aan de andere kant die berg opnieuw voor hem verrijst. Inmiddels groeit de verzameling met nieuwe en beschadigde pomponderdelen en is wederom een pomptafel waarop ik nieuwe ideeën heb kunnen loslaten, afgeleverd, zodat de kwaliteit van de cursussen gewaarborgd blijft. Ik wil iedereen die op welke manier dan ook, zijn steentje heeft bijgedragen aan de wederopbouw van mijn bedrijf heel hartelijk bedanken. Het voelt als erkenning en waardering en is een medebepalende factor om mijn bedrijf verder te ontwikkelen en ik hoop de komende jaren nog vele mensen te inspireren voor het mooie vak van pomptechniek 2 Oktober 2015: in ons geheugen gegrift als de dag waarop we weer eens goed beseften: je kunt veel verliezen als je je geestdrift en wilskracht maar behoudt, want daarmee kun je weer alles verwerven.