Parker Hannifin heeft een nieuwe innovatieve HDK-CNG droger lijn geïntroduceerd. Deze nieuwe droger wordt geplaatst in het hoge druk deel na de compressor wat scheelt in de kosten en de grootte van de droger en wat de efficiëntie verhoogd. De nieuwe lijn biedt een aanzienlijk effectiever alternatief voor de traditionele regeneratieve Compressed Natural Gas (CNG) drogers die aan de zuigzijde worden ingezet. De toegenomen beschikbaarheid en de lagere kosten van aardgas en de behoefte aan schonere motoren zijn de drijvende factoren om over te stappen van benzine naar gas aangedreven voertuigen. Wereldwijd zijn er nu meer dan 30.000 CNG stations operationeel tegen het einde van 2015 zal dit aantal toegenomen zijn tot ongeveer 40.000. Voor CNG-stations geldt dat de inbouwruimte voor vulapparatuur zeer beperkt is, de compacte HDK-CNG droger is daarom een goede oplossing. In tegenstelling tot de traditionele zuigzijde drogers, die vaak groot en dus duur zijn, is de HDK-CNG droger geïnstalleerd op de perszijde van de compressor wat de afmetingen aanzienlijk vermindert. Een kleinere droger betekent een vermindering van de kapitaalslasten, lagere onderhoudskosten en een aanzienlijk lager ruimtegebruik. Vergeleken met een lage druk CNG droger, kan een hoge druk HDK-CNG droger dezelfde gaskwaliteit leveren met de volgende voordelen: • Kleinere vaten, filters, leidingen, etc. • Lagere investering • Minder benodigde ruimte – Belangrijke eis in NGV tankstations • Efficiëntere absorptie van verzadigd gas, dus mindere absorptiemiddel is vereist. • Kleinere droger betekent minder warmte voor regeneratie en dus een lager energieverbruik • Verminderde complexiteit voor eenvoudigere standaardisatie • Lagere onderhoudskosten • Lagere transportkosten CNG zuiveringsapparatuur moet compromisloze prestaties leveren en betrouwbaar zijn, terwijl het ook de juiste balans moet bewaren tussen lage operationele kosten en de de kwaliteit van het gas. Veel fabrikanten bieden producten voor de filtratie en zuivering van CNG aan, alleen gebaseerd op de aanschafkosten. Er is vaak weinig of geen aandacht voor de gaskwaliteit die zij leveren, de operationele kosten gedurende de gehele levensduur van het systeem of de impact op het milieu. Bij de selectie van apparatuur om CNG te behandelen moeten de totale kosten over de levensduur en de milieu impact juist altijd voorop staan. De belangrijkste eis voor veiligheid van Compressed Natural Gas (CNG) brandstof is een erg laag dauwpunt, wat condensatie te allen tijde moet tegengaan. Condensatie kan leiden tot corrosie en uiteindelijk tot scheurtjes in de tank en daarmee tot ernstige schade of zelfs explosies. Daarnaast zijn waterdruppeltjes zelf ook schadelijk voor het brandstofsysteem en kunnen het brandstofsysteem zelfs verstoppen. Op het gebied van lucht- en gas drogen, heeft Parker meer dan 25 jaar ervaring en wordt gezien als één van de marktleiders in adsorptie, koeling en filtratie technologieën.

Geschreven door