Predictief en proactief onderhoud heeft zich al bewezen in een overgrote meerderheid van de industrie. Ook in de maritieme en offshore toepassingen is de onderhoudsstrategie aan boord geëvolueerd van herstellend tot predictief onderhoud op basis van condition monitoring technieken. Deze technieken werden in eerste instantie ontwikkeld voor het leger, maar worden momenteel toegepast op de meeste maritieme en offshore schepen en installaties. Het vertrouwen in conditiebewaking op basis van trillingsmetingen en -analyses groeit. Fleet managers, chief engineers en bemanningsleden passen dit toe om kosten te besparen en om revisies en onderhoud beter te kunnen plannen zonder het risico te lopen op onverwachte storingen. Bovendien wordt trillingsanalyse vaak gebruikt in erkende Planned Machine Maintenance schema’s van classificatiebureaus deze dagen (zoals Lloyd’s Register, DNV-GL, etc ...) en die kunnen leiden tot ‘descriptive notes’ die vaak opgenomen worden door deze organisaties. Conditiebewaking met niet-destructieve trillingsmeettechnieken mag dan niet de enige beschikbare predicitieve technologie zijn, het is zeker de meest geschikte voor diagnoses van roterende machines. De meetresultaten identificeren de afkomst van de storing en tonen aan welke machinecomponent daadwerkelijk beschadigd of versleten is. Met deze waardevolle informatie kunnen fleet managers, superindentents en chief engineers precieze onderhoudsmaatregelen treffen om onnodige stilstanden, gevaarlijke situaties en gevolgschade te voorkomen. Trillingsanalyse is ook veruit de meest geschikte techniek voor roterend apparatuur vanwege de kosten/baten ratio en het brede toepassingsgebied. Daarnaast is trillingsanalyse gemakkelijk te automatiseren. Niettemin, in combinatie met andere technieken zoals olie-analyse en thermografie, draagt het aanzienlijk bij tot een hogere beschikbaarheid van het aggregaat. Echter, een gebrek aan ervaring en kennis alsook een verkeerde interpretatie van de meetresultaten kunnen leiden tot verkeerde beslissingen en onnodige stilstand en onderhoud. Dat is jammer, want de investering in meetapparatuur en opleiding moeten leiden tot onder andere besparingen op onderhoudskosten, een grotere beschikbaarheid van roterend apparatuur en bieden in bepaalde gevallen zelfs een houvast voor het gecontroleerd doordraaien van machines, zelfs al weet de technicus dat er zich een storing aan het ontwikkelen is. In deze white paper bespreken we hoe conditiebewaking met behulp van trillingsanalyse met succes geïmplementeerd kan worden aan boord mits de juiste tools en meetsystemen, een goede trainingsstrategie, gezond verstand en een professionele ondersteuning. Het resultaat is een langere levensduur van machines en continue werking van roterend apparatuur op een betrouwbare en gecontroleerde manier wat dan weer leidt tot een hoger rendement van de installatie.

Geschreven door