Siemens heeft een voordelig multikanaals meetsysteem voor kleine en middelgrote ondernemingen ontwikkeld. Het modulaire 7KT PAC1200-systeem kan het energieverbruik van maximaal 96 verbruikers meten en geeft deze gegevens grafisch weer via een webtoepassing. De meetgegevens kunnen ook naar bestaande meetsystemen worden verstuurd. Het systeem is ontwikkeld voor gebruik in bijvoorbeeld datacenters, kantoorgebouwen, commerciële keukens en brouwerijen met een groot aantal afzonderlijke stroomverbruikers. Gebruikers kunnen het systeem eenvoudig in de energieverdeler installeren en beschikken daarmee over een snelle en ongecompliceerde manier om het energieverbruik van alle verbruikers in de onderneming te registreren en te vergelijken. Hierbij worden ook de tijd en gebruikskosten nauwkeurig bijgehouden. Het systeem zorgt voor transparantie op het gebied van energieverbruik en toont grootverbruikers en vermijdbare piekbelastingen. Hierdoor kunnen ondernemingen meer gericht maatregelen nemen om het energieverbruik te verlagen en kosten te besparen. Het systeem is modulair vormgegeven en kan in een paar eenvoudige stappen ruimtebesparend worden geïnstalleerd op de energieverdeler. Het aantal te meten verbruikers kan worden aangepast door gebruik van verschillende sensorbalken. Siemens biedt balken met drie, zes, negen en twaalf sensoren. De sensoren registreren de meetgegevens rechtstreeks bij de installatie-automaten die zijn toegewezen aan de individuele verbruikers en verzamelen deze gegevens in de datamanager. Op één datamanager kunnen tot acht sensorbalken worden aangesloten. De meetgegevens worden vervolgens doorgestuurd naar een webapplicatie en geanalyseerd. De gegevens worden in de webinterface weergegeven in de vorm van een grafiek en als individuele waarden; bovendien worden ze omgezet in kosten. Hierdoor ontstaat voor gebruikers een zeer transparant overzicht van het energieverbruik in kilowatturen en euro’s. De webapplicatie extrapoleert het verbruik en de kosten per uur, dag, week, maand jaar op basis van de actuele meetgegevens. Hierdoor kunnen afzonderlijke of totale waarden over langere perioden eenvoudig met elkaar worden vergeleken. De toepassing kan volgens de wensen van de gebruiker worden geconfigureerd en worden aangepast aan de behoeften van de onderneming. Een app voor tablets en smartphones zorgt voor een zeer gebruiksvriendelijke weergave van de gegevens. Op deze manier krijgen ondernemingen snel en eenvoudig een nauwkeurig overzicht van hun energiekosten. Bovendien kunnen de wekelijkse en maandelijkse waarden worden vergeleken en kunnen grootverbruikers worden geïdentificeerd.