TDOffice Het programma TDOffice is ontwikkeld voor technische diensten die een programma zoeken dat eenvoudig en functioneel moet zijn en waarbij elke gebruiker al na een korte inwerkperiode met het programma om moet kunnen gaan. De functionaliteit van TDOffice is aanzienlijk, doordat de jarenlange ervaring opgedaan met eerdere TD-programma’s, is samengevoegd. Alle functionaliteit, van storing tot planning en magazijnbeheer is in TDOffice aanwezig. Vanuit TDOffice, de tool om storingen en werkorders te registeren en af te handelen, is het een kleine stap naar registratie van incidenten, inspecties en RI&E. Het is natuurlijk gemakkelijk om dit in één applicatie gebundeld te hebben. Daarom is TDOffice nu uitgebreid met functionaliteit voor incidentmanagement, inspectiebeheer en veiligheidsbeheer. IncidentOffice Deze module maakt het mogelijk om zelf formulieren (bijvoorbeeld een ongevalsformulier) te genereren, dit maakt het een handige tool om incidenten te registeren, op te volgen en af te handelen. Omdat het gelijk beschikbaar is binnen TDOffice voor de technische dienst kan deze makkelijk ingeschakeld worden om een probleem op te lossen via een werkorder. InspectOffice Binnen InspectOffice is het mogelijk om (ATEX) inspectieformulieren te ontwerpen en hiermee een inspectie uit te voeren. Door deze inspectieformulieren aan een object (bijvoorbeeld installaties, delen van installaties, machines, gebouwen, etc) te koppelen is heel handig inzichtelijk te maken welke objecten een inspectie hebben gehad en wat het resultaat daarvan is geweest. Daarnaast kan in de planning worden aangegeven welke objecten wanneer een nieuwe inspectie moeten hebben. Zo wordt op eenvoudige wijze een compleet historisch inspectie- en reparatiedossier opgebouwd. SHEQOffice, door het vastleggen van mogelijke gevaren via interne RI&E formulieren kan de veiligheid verbeterd worden. Door het bijhouden van wanneer en hoe vaak veiligheidsissues zich voordoen wordt een dynamisch veiligheidsbeheer ontwikkeld. Tevens wordt een helder en transparant veiligheidsdossier opgebouwd.

Geschreven door