De verhuurvloot van Logisticon is verder uitgebreid met ultrafiltratie installaties ieder met een capaciteit van 150-200 m3/h De ultrafiltratie installatie type UF2880 is ondergebracht in een 40ft container en direct klaar voor gebruik. Mogelijke toepassingen voor mobiele ultrafiltratie: - Behandeling/ zuivering van oppervlakte water, rivierwater en grondwater - Hergebruik van afvalwater en andere processtromen - Productie en zuivering van koelwater - Ideale voorbehandeling voor nanofiltratie, omgekeerde osmose en demineralisatie - Verwijdering of verlaging van zwevende stoffen uit diverse proceswaterstromen - Betrouwbare verwijdering van micro-organismen, virussen en sporen - Veilige zuivering ten behoeve van drinkwater bereiding Bekijk onze brochure of neem contact op met Logisticon Verhuur en Logisticon Water Treatment.