Veiligheid vertalen van papier naar praktijk, daarin hebben zich de winnaars van de Safe Maintenance Award Benelux 2016 onderscheiden. In de categorie Eigen Technische Dienst wist VPK Papier het onderscheid te maken. In de categorie Technische Dienstverleners sleepte Compressor Products International voor de tweede keer deze bijzondere onderscheiding in de wacht. Na een spannende ‘elevator pitch’, waarbij ieder van de genomineerden voor de jury en een volle zaal konden uitleggen waarom juist zíj recht hadden op de Award en daarna een paneldiscussie waarbij alle genomineerden door de jury aan de tand werden gevoeld over hun veiligheidspraktijk, werden de winnaars gekozen. Onder grote belangstelling werden de Awards aan de winnaars overhandigd. Met een drankje en een hapje kon daarna nog in de Prebes Safety Bar worden ‘genetwerkt’ en ervaringen worden uitgewisseld.