Gevaarlijke situaties tijdens het monsternameproces komen in industriële bedrijven helaas nog vaak voor. Laatst hoorde ik nog dat een productiemedewerker een bijtende stof in zijn gezicht kreeg tijdens het nemen van een monster. Het kan ook voorkomen dat bij een handmatige reiniging van een reactor de monstername-afsluiter verkeerd staat. Dan kan de vloeistof eruit stromen, met alle gevaren van dien. <b>Oplossing met veerretourafsluiters</b> Wat kunt u eraan doen om ervoor te zorgen dat het monsternameproces in uw bedrijf veilig verloopt? Veerretourafsluiters kunnen een oplossing bieden. Met deze afsluiters weet u zeker dat de afsluiter meteen sluit op het moment dat de productiemedewerker de hendel los laat. <b>Veiligheid gewaarborgd</b> Het kan voorkomen dat een medewerker onwel raakt en hierdoor de afsluiter los laat! Hoe waarborgt u dan de veiligheid van uw medewerkers en proces? Als de monsternamekraan in zo’n situatie meteen sluit, kan er geen vloeistof meer uit het proces stromen. De QSV monsternameafsluiter van Strahman is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waar een veerretour hendel gewenst is. Ook de in-line monsternamesystemen van CRP maken gebruik van het veerretourprincipe. Daarnaast kunnen we ook een veerretour kogelafsluiter leveren. <b>Vergrendelsystemen</b> U kunt een monsternameproces ook beveiligen met behulp van interlocks. Neem bijvoorbeeld de interlocks van Alcatraz. Hun vergrendelingssystemen zijn gebaseerd op een door hen ontwikkelde en gepatenteerde techniek. Deze interlocks elimineren de risico’s in industriële processen door fouten bij menselijk handelen. Met Alcatraz interlock-systemen is de procesoperator gedwongen, voordat een monster uit het proces kan worden genomen, een vooraf bepaalde volgorde van een mechanische gecodeerde sleuteloverdracht te volgen. Of de afsluiter dient eerst met een sleutel vergrendeld te worden voordat een volgende handeling uitgevoerd kan worden. Hierdoor worden gevaarlijke situaties en onnodige ongelukken voorkomen. Alcatraz zet deze systemen wereldwijd met succes in. Marco Mogendorff