Een aanzienlijk percentage van de bedrijfsongevallen vindt plaats door insluiting van medewerkers in de beveiligde zone. Naast het voorkomen van toegang tot een machine door middel van afscherming en veiligheidscomponenten, is het belangrijk er zorg voor te dragen dat men na toegang tot de beveiligde zone niet ingesloten kan raken en een herstart van de machine uitgesloten is. Het toepassen van een veiligheidssleutel voorkomt dit risico. De veiligheidssleutel wordt uitgenomen als men de beveiligde zone wil betreden, hierna kan de deur niet meer vergrendeld worden totdat de veiligheidssleutel terug is gestoken in de sleuteladapter. Bovendien bedient de veiligheidssleutel de elektrische contacten van de veiligheidsschakelaar waardoor geen herstart van de machine mogelijk is zolang de veiligheidssleutel is uitgenomen. “Slim, maar wat als men de veiligheidssleutel in het slot laat zitten?” Fortress Interlocks kan de veiligheidssleuteladapter voorzien van “verplichte sleuteluitname” (Extracted Key Lock Adapter, EKA). Door het slim toepassen van een beugel boven de slotmodule wordt de mogelijkheid tot het openen van de deur belemmerd en blijft de deur vergrendeld totdat de veiligheidssleutel daadwerkelijk uitgenomen is. Hierdoor is de handeling dwangmatig geworden. Dit systeem wordt veel toegepast op bijvoorbeeld (de)palletisers, robotcellen en andere onoverzichtelijke zones. Hoe het werkt kunt u het beste bekijken in de video bijgevoegd bij dit artikel of op onze website www.uniquesafetyproducts.com Alle configuraties van Fortress zijn modulair en kunnen volledig op uw wensen afgestemd worden. Zo kunnen er bijvoorbeeld meerdere veiligheidssleuteladapters worden geconfigureerd in één veiligheidsschakelaar. Bovendien kan een veiligheidssleutel met verplichte sleuteluitname ook toegepast worden binnen een interlock systeem. USP kan u adviseren welke configuratie het beste past bij uw situatie.