Het waterschapsbedrijf Limburg (WBL) staat in voor het zuiveren van al het industrieel en huishoudelijk afvalwater in de provincie Limburg. Omdat die installaties in 2016 moeten voldoen aan een nieuwe norm en omdat ze in sommige gevallen meer dan dertig jaar geleden gebouwd zijn, plande het WBL een grote investering. Maar uit een restlevensduursanalyse die WBL en Egemin uitvoerden op de installaties in Venray (NL) bleek dat een aantal kleine investeringen en aanpassingen volstond. De installatie kan nog jaren mee en ze voldoet ook aan de nieuwe norm. ERLA: Risico’s & kosten in kaart brengen De Egemin RestLevensduur Analyse (ERLA) is een combinatie van bestaande technieken. Martin Van den Hout, Senior consultant Maintenance & Reliability, legt uit: “enerzijds onderzoeken we de risico’s die verbonden zijn aan de installatie, om zo eventuele gevaarlijke situaties te voorkomen. Anderzijds bekijken we ook de evolutie van onderhouds- en energiekosten. Daardoor kunnen we het meest optimale moment van vervanging bepalen. De studie werd gevoerd in nauwe samenwerking met verschillende afdelingen van WBL (financiën, bouwen & renoveren, onderhoud, proces) om zeker te zijn dat alle aspecten behandeld werden.” Opmerkelijke resultaten Dankzij de analyse en het advies van Egemin kon WBL 20 miljoen euro besparen in hun voorziene investeringsprogramma. Daarnaast werden de reeds bestaande onderhoudsschema’s aangescherpt om zo nog beter in het onderhoud van de installaties te kunnen voorzien. “De resultaten die we in samenwerking met Egemin bereikt hebben met deze studie zijn zo positief dat we besloten hebben om ook onze overige installaties op deze manier te gaan beoordelen en te analyseren,” aldus Frank Verkuijlen, Senior Adviseur Asset Management WBL.