De oliemonitor heeft een meetbereik van 0,001 – 0,1 mg/Nm3 (klasse 0, 1 en 2) en gaat dus verder waar de reguliere methode met testbuisjes ophoudt. De portable olie monitor wordt geleverd in een robuuste kunststof koffer, waardoor de analyzer eenvoudig kan worden meegenomen en op verschillende locaties kan worden ingezet. Atlas Copco Nederland gebruikt de olie monitor voor klanten die een nauwkeurige vaststelling van de persluchtkwaliteit vereisen. Met name de voedingsmiddelenindustrie wordt door aangescherpte regelgeving van controlerende instanties zoals het British Retail Consortium (BRC) gedwongen om kritisch te kijken naar de hoeveelheid olie die na compressie overblijft in de perslucht. Afhankelijk of de perslucht direct of indirect in aanraking komt met de voedingsmiddelen, moet de lucht voldoen aan een bepaalde kwaliteitsklasse waarin ondermeer het maximaal aantal milligrammen olie per m3 perslucht wordt voorgeschreven. In de markt zijn verschillende technieken beschikbaar om de gewenste hoge kwaliteit perslucht te genereren. Door een periodieke en bij voorkeur stationaire meting met een olie monitor kan nauwkeurig worden bepaald of de uiteindelijk kwaliteit van de perslucht voldoet aan de geldende ISO8573-1:2010 regelgeving. Voordat een persluchtgebruiker overgaat tot investeringen wordt veelal eerst de compressorleverancier gevraagd een actuele status te geven van de persluchtkwaliteit. Deze eerste meting wordt in het geval van restolie meestal uitgevoerd met testbuisjes die een indicatie geven van de hoeveelheid restolie tot 0,01 mg/m3. In sommige gevallen is dit echter nog steeds niet voldoende en is een diepere en nauwkeurigere meting noodzakelijk. Tot voor kort kon dit eigenlijk alleen door een monster te nemen van de perslucht en dat te laten onderzoeken bij een laboratorium, wat een tijdrovende en kostbare optie is. Met de portable olie monitor biedt Adsensys nu een relatief snelle, maar zeer betrouwbare tussenoplossing aan. Het meten van restolie is net als dauwpunt en partikels een kwaliteitsmeting. Adsensys adviseert de restoliemeting met de portable olie monitor voor minimaal 48 uur en bij voorkeur langer uit te voeren. Hierdoor kan de sensor zich stabiliseren en kan er een realistische en betrouwbare meting worden verricht. Adsensys biedt de mogelijkheid de restoliemeting modulair uit te breiden en te combineren met dauwpunttransmitters, een particle counter en een display/datalogger van haar Duitse partner CS Instruments GmbH. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om alle verzamelde meetresultaten eenvoudig te verwerken in een rapportage t.b.v. een ISO 8573-1:2010 audit.