Industriële calamiteiten zetten mij vaak aan het denken over het belang van de juiste beveiliging. Het laatste redmiddel om incidentele calamiteiten te voorkomen is overdrukbeveiliging. <b>Functie van overdrukbescherming</b> Overdrukbescherming wordt beschouwd als laatste redmiddel tegen mogelijk falen van apparatuur onder druk ( >0,5 Barg). De functie van overdrukbescherming is: • Levens beschermen • Bescherming tegen menselijk en mechanische fouten tijdens werken met drukapparatuur • Installaties /apparatuur beschermen tegen schade als gevolg van overdruk • Productieverlies voorkomen (stilstand/schade aan apparatuur) <b>Pressure Equipment Directive</b> De eisen voor overdrukbescherming in Europa zijn vastgelegd in de PED (Pressure Equipment Directive). Voor apparatuur dat na 2002 op de markt is gekomen is dit vanaf 1997 in werking gesteld Over het algemeen dient de eigenaar van drukapparatuur ervoor te zorgen dat de apparatuur goed beschermd is tegen overdruk. Onafhankelijke instellingen die zijn aangewezen/aangemeld bij de Rijksoverheid controleren dit. Bekende namen zijn Lloyds register en Bureau Veritas. De PED stelt dat een overdrukventiel een CE–markering moet hebben (net als alle andere onderdelen van de druk houdende installatie). De producent krijgt een CE-markering op zijn product(en) als deze voldoet aan de eisen van de PED. Verder moeten producten worden voorzien van een geldig certificaat van conformiteit aan de PED. <b>Eisen speciale codes</b> Dit is terug te vinden in de PED (Art.1 par 2.1.3). Safety Valves, in de praktijk ook wel PSV(Pressure Safety Valve) en ook PRV(Pressure Relief Valve) genoemd, vallen in de hoogste categorie (IV). In de safety valves wereld hebben we naast de PED ook de CSA- (Canadian Standards Association) en de ASME-(Amercan Society of Mechanical Engineers) code eisen waaraan overdrukbeveiliging moet voldoen. <b>Hoe zit het met de veiligheidseisen?</b> Strengere eisen voor overdrukbeveiliging dan de vereisten zoals in de PED zijn vastgelegd kunnen worden opgelegd door de eigenaar van de drukapparatuur. Echter, als de voorschriften van de controlerende instanties in tegenspraak zijn met de richtlijnen van de eigenaar, dan gelden de voorschriften van de PED, CSA- en ASME-codes. Wanneer de eigenaar (of een gemachtigde) andere middelen wil gebruiken in plaats van een PRV, moet de eigenaar aan de beheerder demonstreren dat de voorgestelde overdrukbeveiliging gelijke of grotere mate van veiligheid biedt in vergelijking met een PRV. <b>Overdrukbeveiliging is uw laatste redmiddel</b> Wanneer u als eigenaar, gemachtigde of ontwerper van drukapparatuur twijfelt over het gebruik van bepaalde typen drukbeveiliging, check dit dan bij een aangewezen instelling. Hier kan bepaald worden of de overdrukbeveiliging acceptabel is. Overdrukbescherming wordt gebruikt als laatste redmiddel wanneer drukapparatuur niet goed werkt. Zorg daarom dat de apparatuur voor drukbeveiliging altijd voldoet aan de eisen en richtlijnen.