Het Prof. Kooy Fonds van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent jaarlijks een prijs (van € 2000,-) toe aan de beste afstudeerder in Defensie of Veiligheidstechnologie aan een technische universiteit of hogeschool. Indien u een afstudeerder kent die voor de prijs in aanmerking komt verzoek ik u hem of haar voor te (laten) dragen. Dit is mogelijk tot en met 23 december a.s.. Meer informatie over de prijs en de voordrachtsprocedure vindt u op onze website onder Prof. Kooy afstudeerprijs. De uitreiking van de prijs vindt plaats op woensdag 15 april 2020 tijdens het jaarlijkse Kooy Symposium. Ook dit keer in het auditorium van de legerplaats te Stroe.

Geschreven door