Het thema van het jaarlijkse Kooy Symposium - georganiseerd door een samenwerkingsverband van KIVI, NLR, APA, KVMO en TNO - luidt dit jaar: Extreme omstandigheden. Defensie gaat door waar anderen ophouden. Het programma is grotendeels definitief en meldt dat onder andere de Commandant der Strijdkrachten Lt.Adm. Rob Bauer één van de keynote speakers is. Daarnaast zullen diverse Nederlandse bedrijven spreken over de nieuwste technische ontwikkelingen die het mogelijk maken om militairen hun werk te laten doen onder extreme omstandigheden. Hitte of kou, droogte of extreem vochtig, onder water, boven de zuurstofgrens of in omgevingen waar geen communicatiemiddelen beschikbaar zijn. Aanmelden voor dit gratis symposium via www.kooysymposium.nl. Hier is tevens het programma te vinden evenals historische informatie over het symposium.

Geschreven door