Namens de NVDO reikte Marcel Morsink op 8 juni jl aan de deelnemers het certificaat uit, in aanwezigheid van de leidinggevenden en de cursusbegeleiders van CoThink. De leergang R&ME is erop gericht dat deelnemers na afloop in staat zijn om een faciliterende en adviserende rol te vervullen. Zij begeleiden gestructureerd en systematisch verbeteringsprojecten en lossen vraagstukken op, door het mobiliseren van de kennis en ervaring van de medewerkers en technische experts. De leergang wordt begeleidt door medewerkers en partners van CoThink. Inmiddels zijn er ongeveer 170 deelnemers gecertificeerd en is er een enthousiaste alumni-club opgericht, die elkaar regelmatig ontmoet.