In het eerstvolgende nummer van Maintenance Benelux besteden we volop aandacht aan verbetermethodes. Zoals in het verhaal van Mark Schut van Stork die zich hardop afvraagt wat de synergie is tussen Reliability Centered Maintenance en Root Cause Analysis en of bedrijven niet te rigide vinden dat er een keuze gemaakt moet worden tussen deze twee. Daarnaast schetst Pieter Jan Hische in een column in hetzelfde nummer de voorwaarden van een goed onderhoudsplan. Kortom, rond 26 september weer genoeg input voor u als maintenance manager.