Net als bij veel andere organisaties, moest er bij Betafence NV efficiënter worden gewerkt en tegen lagere kosten worden geproduceerd. Om dit te bereiken, was een cultuuromslag van de onderhoudsdienst noodzakelijk. Meer preventief onderhoud zou ervoor zorgen dat werk beter planbaar werd en onvoorziene stilstand zo veel mogelijk zou worden voorkomen. Betafence NV realiseerde zich, dat deze doelstelling alleen behaald kon worden door de inzet van professionele maintenance management software. Na een grondige analyse van de beschikbare systemen, werd de software van Ultimo aangekocht en geïmplementeerd. Een jaar later is de onderhoudsdienst, mede dankzij de inzet van de Ultimo software, erin geslaagd het preventief onderhoud met 40% te doen stijgen. Benieuwd naar het hele verhaal? Lees dan de referentiecase!