Datamanagement vs risio’s in asset management

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023

ProRail is spoorbeheerder en verzorgt de aanleg en instandhouding van de hele Nederlandse spoorinfrastructuur. Samen met vervoerders zet ProRail zich 24/7 in om reizigers en goederen veilig en op tijd op hun bestemming te laten komen. ProRail besteedt de uitvoerende activiteiten uit bij aannemers. Projecten worden individueel in opdracht gegeven, klein onderhoud en storingsherstel zijn gebundeld in regio’s en voor vijf jaar uitbesteed bij onderhoudsaannemers.

De opdracht
Recent heeft ProRail voor haar onderhoudsaannemers prestatiecontracten geïntroduceerd. ProRail heeft de ambitie om voorafgaand aan een nieuwe aanbesteding alle assetdata van een regio up to date te hebben. Hiervoor zijn dataverbeteringsprojecten uitgevoerd. Deze projecten moesten veel data verzamelen en verrijken, dat dit de datakwaliteit niet altijd ten goede kwam. Daarom is Mainnovation gevraagd om te komen met aanbevelingen, op basis van het onderzoeken van de nut en noodzaak van de huidige databehoefte voor de processen rondom assetmanagement en outsourcing binnen ProRail en de uitvoerende processen door de onderhoudsaannemers.

De aanpak
Mainnovation heeft via data-analyse, interviews en workshops met het managementteam de basis gelegd voor een plan voorwaarts voor het verbeteren van datakwaliteit. Via de probleemanalyse op basis van VDMXL is de actieve rol van ProRail als beheerder en uitbesteder binnen de Maintenance & Asset Management -keten inzichtelijk geworden. Deze “Actieve rol in de keten” maakt ProRail tot een scharnierpunt voor asset data tussen project- en onderhoudsaannemers en overheden. Wat leidt tot een zeer omvangrijke assetdatabehoefte en bijbehorende conclusie dat de huidige databehoefte niet onrealistisch groot is. Een verkenning van best practices van infrabeheerders laat zien dat het verrijken van assetdata in de toekomst het best gekoppeld kan worden aan reguliere werkzaamheden aan assets zoals onderhoudsinspecties.

Toegevoegde waarde mainnovation
Een gedegen probleemanalyse plus het inzicht dat datakwaliteitsverbetering een duurzame gezamenlijke inspanning vereist van zowel ProRail als haar aannemers. Dit blijft niet zonder resultaat, kwalitatief goede assetdata zal efficiëntie van uitbestede processen naar verwachting met 5 a 10% verbeteren. Op basis van een totale jaarlijkse opdrachtsom van 1,6 mrd euro voor aanleg en onderhoud is dit zeker significant!

“Kwalitatief goede assetdata zal efficiëntie van uitbestede processen naar verwachting met 5 a 10% verbeteren.”

Geschreven door

Mainnovation BV

Lees meer