Best available technology Op veiligheidsgebied valt er nog heel wat te verbeteren en te innoveren. Binnen de specialisatie van DENIOS – veilig werken met gevaarlijke stoffen – proberen we continu systeemverbeteringen door te voeren. Productinnovatie is binnen ons bedrijf een continu proces; het toepassen van ‘best available technology’ wanneer de efficiency wordt verbeterd bij het gebruik en zo mogelijk de kosten worden gereduceerd. Met meer dan 25 jaar ervaring en een uitgebreid programma producten en services kunnen wij ervoor zorgen dat uw veiligheidsbeleid wordt geoptimaliseerd. Risico-containment Innovatie heeft bij DENIOS ook betrekking op duurzaamheid, waarbij we processen binnen onze de organisatie toetsen aan ‘People, Planet, Profit’ – de Triple-P uitgangspunten – en de ‘lean-factor’ om te stimuleren dat processen efficiënter gaan verlopen. Zo kunnen wij in en voor organisaties het veiligheidsniveau verbeteren door het wegnemen van drempels en het beschermen van mens en milieu door risico-containment. We realiseren dit door advies op maat, levering van adequate producten en instructie van uw personeel m.b.t. procedures en het gebruik van de voorzieningen. E-procurement Innovatie betekent bij DENIOS ook dat u uw inkoopprocessen kunt structureren en automatiseren door de integratie van e-procurement-systemen, zoals Hubwoo, Ariba en GHX. Neem contact op voor meer informatie over deze wijze van inkopen. Vakkundig en efficiënt in heel Europa Als strategisch partner biedt DENIOS enerzijds door de specifieke specialisatie binnen onze niche vakbekwaamheid en ondersteuning in heel Europa aan, anderzijds efficiëntie via indirect e-procurement en optimale logistieke processen.