Dit is waarom een ERP EDI-configurator de ketencommunicatie versimpelt

icon.highlightedarticle.dark Management
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Dit is waarom een ERP EDI-configurator de ketencommunicatie versimpelt

Logistieke ketens zijn gebaat bij snelheid en overzichtelijkheid. Eén manier om dat te bereiken, is door het aantal schakels in de supply chain te beperken. Prodin Business Solutions zet hiervoor een belangrijke stap, door een standaard EDI-oplossing te integreren in haar ERP-oplossing Prodin. Deze EDI-configurator werkt op basis van GS1-standaarden.

EDI vertaalbureaus vormen extra schakel
Waarom zou je als ERP-gebruiker een EDI-bericht willen opmaken in een applicatie die zich buiten het ERP-systeem bevindt? Veel bedrijven kiezen ervoor om een externe applicatie te gebruiken, noem het een soort vertaalbureau. Dit moet ervoor zorgen dat een bericht van de verzender soepel in het bedrijfssysteem van de ontvanger kan arriveren. Toch vormt dit ‘vertaalbureau’ een extra schakel en die vergroot de kans op een fout in de keten. Ook zal dit de snelheid in de communicatie tussen twee partners niet verhogen.

Druk op adoptie gestandaardiseerd EDI berichtenverkeer
Het zijn vooral retailers die steeds meer druk zetten op bedrijven om berichtenverkeer via EDI te laten verlopen. Daar valt iets voor te zeggen, want de gestandaardiseerde berichtenuitwisseling heeft veel meer voor- dan nadelen. Overstappen op Electronic Data Interchange is zinvol. Zeker wanneer het om grotere hoeveelheden aan berichten gaat. Prodin heeft klanten in de sectoren food- en retail die baat hebben bij de EDI-configurator.

Hoofdbrekens bij gebruikers
Hoewel EDI zeker niet iets nieuws is, levert de implementatie en het gebruik ervan bedrijven hoofdbrekens op. Een oorzaak kan zijn dat sommige ketenpartners nogal veeleisend zijn als het gaat om de hoeveelheid data binnen EDI-berichtgeving. Bijvoorbeeld als het facturatiedata betreft. Daarnaast is een EDI-werkwijze vaak ooit door één medewerker opgezet. Vertrekt die medewerker, dan verdwijnt ook de EDI-kennis.

EDI-configurator
Precies met die bedrijfsuitdagingen in het achterhoofd heeft Prodin een standaard EDI-oplossing geïntegreerd in de eigen software. Deze EDI-configurator maakt voor tachtig procent gebruik van standaardberichten. Denk aan inkoop- en verkooporders (Orders), ontvangstbevestigingen (Aperak), een vooraankondiging van een zending (DESADV) en standaard factuurberichten (Invoice).

Processen naadloos laten aansluiten
De EDI-configurator is geen ingewikkelde module, maar handelt voor tachtig procent berichten af volgens de GS1-standaarden. De overige twintig procent bestaat uit finetuning die ervoor zorgt dat ook deze specifieke bedrijfs- of artikeldata daarna behoren tot de standaardprocessen. Daarmee kunnen bedrijfsprocessen tussen ketenpartners naadloos op elkaar aansluiten. De configurator is volledig zonder te complex te zijn. Het voelt niet aan alsof je een vrachtauto aanschaft voor het verplaatsen van een kuub zand.

Grote voordelen in de logistieke keten
De voordelen van standaard berichtenverkeer tussen partners in de logistieke keten zijn groot. Tijdwinst is een belangrijk aspect, maar foutenreductie is belangrijker. Doordat er een schakel uit de keten is verdwenen, neemt de snelheid in het berichtenverkeer eveneens toe. En niet onbelangrijk: de kans dat een ketenpartner een factuur sneller betaalt, neemt toe. Standaardisatie in het berichtenverkeer is een zegen. Het zorgt voor zekerheid. Wisselende eenheden, ladingdragers en afleveradressen vertragen dankzij een gestandaardiseerde EDI-communicatie niet langer de afleverprestaties. Unieke eigenschappen van leveranciers transformeren met de EDI-configurator in een competitief voordeel.

Prodin Business Solutions B.V.
Melvin Versluis, Information Consultant

Geschreven door

Prodin Business Solutions B.V.

Prodin Business Solutions ontwikkelt, verkoopt, implementeert en beheert de ERP-oplossing Prodin. Prodin is specifiek ontworpen voor: •Handelsbedrijven en technische handelsbedrijven •Service- en onderhoudsbedrijven •Productie- en assemblagebedrijven (voorraad- en klantordergestuurd) Met... Lees meer