Doe mee aan de eerste Europese Maintenance foto wedstrijd

icon.highlightedarticle.dark Management
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Doe mee aan de eerste Europese Maintenance foto wedstrijd

Dit jaar viert EFNMS, de Europese Federatie van Nationale Onderhoudsorganisaties, haar 50e verjaardag. Voor deze gelegenheid lanceert EFNMS een unieke Europese fotowedstrijd die professionele en hobbyfotografen uitdaagt om inspirerende foto`s te maken die de impact, de toegevoegde waarde en het belang van onderhoud illustreren. BEMAS is een actief lid van EFNMS en vertegenwoordigt de maintenancegemeenschap in België.

EFNMS en BEMAS
BEMAS is de drijvende kracht achter dit initiatief en vindt het erg belangrijk om het te ondersteunen en het onderhoud in de schijnwerpers te zetten, zeker nu de corona-crisis zijn impact op de maatschappij heeft aangetoond.
Wim Vancauwenberghe, directeur van BEMAS: “Door de crisis moeten veel bedrijven kostenbesparende maatregelen nemen. Onderhoudsdiensten zijn daar erg gevoelig voor. Tegelijkertijd moeten veel technische diensten harder werken om de beschikbaarheid van technische onderdelen te garanderen, omdat de bedrijfsactiviteit essentieel is om de maatschappij diensten te kunnen blijven leveren voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Met deze fotowedstrijd willen EFNMS en BEMAS de waarde van onderhoud benadrukken en verduidelijken.”

EFNMS 50 jaar
De EFNMS , de European Federation of National Maintenance Societies, draagt al 50 jaar bij aan de verbetering van maintenance. De EFNMS werd in 1970 opgericht en in 2003 omgevormd tot een formele non-profit organisatie met zetel in Brussel, België. In het najaar van 1970 werd in Duisburg een symposium georganiseerd door UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). Om deel te nemen aan dit symposium had UNIDO onderhoudsmensen uit verschillende landen in West-Europa uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst waren de deelnemers ervan overtuigd dat onderhoud in de nabije toekomst zou worden gezien als een onderwerp van strategisch belang voor de industrie. Om voorbereid te zijn op deze situatie besloten zij een Europese organisatie op te richten, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld en kennis verder kan worden ontwikkeld voor latere overdracht aan ontwikkelingslanden. Deze organisatie zou EFNMS heten, European Federation of National Maintenance Societies.

Verbetering van maintenance
Sindsdien streeft de EFNMS naar verbetering van maintenance ten behoeve van het Europese volk. Met de term `onderhoud` wordt bedoeld: de combinatie van alle technische, administratieve en bestuurlijke handelingen gedurende de levenscyclus van een artikel, bedoeld om het te behouden of te herstellen in een toestand waarin het zijn gewenste functie kan vervullen. Onderhoud is alomtegenwoordig en is van vitaal belang voor onze huidige technologische samenleving. Op basis van het More4Core project in 2016 schat EFNMS ruwweg dat de Europese industrie ongeveer 400 miljard euro uitgeeft om een industriële activabasis ter waarde van 10.000 miljard euro in stand te houden.

Maintenance fotowedstrijd open voor iedereen
Helaas is de impact en het belang van onderhoud niet zo wijdverbreid. Daarom lanceert EFNMS een internationale fotowedstrijd. 24 foto`s worden op een foto gepubliceerd en vormen de basis voor een reizende tentoonstelling in heel Europa. Als actief lid deelt BEMAS de visie en waarden van EFNMS. BEMAS heeft zich volledig geëngageerd om ook in België onderhoudsprofessionals in te schakelen om deel te nemen aan de wedstrijd.

De foto`s kunnen vóór 11 juli 2020 worden ingezonden en moeten betrekking hebben op één van de verschillende thema`s in het onderhoud van fysieke activa (industriële installaties, machines & uitrusting, gebouw & faciliteiten, infrastructuur & netwerken, transport, …). De wedstrijd staat open voor iedereen: professionals uit de industrie, maintenance-techniekers, professionele fotografen en hobbyfotografen uit het grote publiek.

De winnende foto`s worden geselecteerd door de jury van EFNMS en door het grote publiek. De jury geeft 70 % van de punten, het publiek geeft nog eens 30 %. De stemming voor het publiek is geopend van 11 juli tot 15 augustus. De foto met de hoogste score ontvangt een prijs van € 800, de tweede beste € 400 en de derde plaats ontvangt € 200. De winnaars worden op 1 september 2020 bekend gemaakt. De 24 beste foto`s worden gepubliceerd in het fotoboek en vormen een fototentoonstelling.

Hoe deelnemen aan de wedstrijd?
* Maak een foto die de impact, de toegevoegde waarde en het belang van het onderhoud perfect illustreert.
* Ga naar maintenance.photo
* Neem deel aan de wedstrijd en upload uw foto

Deelname is gratis. U kunt zoveel foto`s invoeren als u wilt. De deadline is 10 juli 2020.

Meer zienicon.arrow--dark

Geschreven door

BEMAS - Belgian Maintenance Association vzw

BEMAS, voluit de Belgian Maintenance Association vzw, is een dynamische non-profit vakvereniging rond onderhoud en Asset Management. BEMAS richt zich tot asset managers, onderhoudsverantwoordelijken, maintenance professionals en iedereen die op... Lees meer