Als eerste ziekenhuis in Nederland, neemt het Martini Ziekenhuis (Groningen) de Health, Safety & Environment (HSE) Suite in gebruik. Door de verschillende functionaliteiten in de HSE-Suite, is het mogelijk om een verregaande relatie tussen werkzaamheden en apparatuur te realiseren. Zo beperkt het Martini Ziekenhuis de risico’s die voortkomen uit werkzaamheden aan medische apparatuur. Industrie vs. ziekenhuizen Initieel zijn de HSE-modules ontwikkeld in samenwerking met de industriële sector om de veiligheid van installaties en die van de mensen die aan deze installaties werken, te borgen. Maar de overeenkomsten tussen het ziekenhuiswezen en de industrie zijn groot en daarmee ook de toepasbaarheid van deze modules binnen het ziekenhuis. Het Martini ziekenhuis gaat de veiligheidsmodules inzetten om te zorgen voor een nog veiligere omgeving, zowel voor patiënten en medewerkers, alsook externe dienstverleners. In de praktijk De module Werkvergunningen wordt ingezet om er zeker van te zijn dat er alleen gecertificeerde vakmensen werken aan installaties en medische apparatuur. Bij de module Werkvergunningen hoort ook de add-on Taak Risico Analyse (TRA). Met deze functionaliteit worden potentiële risico’s voorafgaand in kaart gebracht en worden maatregelen genomen om het risico te voorkomen. Het Martini Ziekenhuis ziet veel voordelen in deze module, bijvoorbeeld bij grotere projecten. Met de module Lockout Tagout (LOTO) kan het onverwacht inbedrijfstellen van installaties of apparatuur tijdens onderhouds- of herstelwerkzaamheden worden voorkomen. Op deze manier worden incidenten bij het werken aan gevaarlijke installaties voorkomen. De functionaliteit zorgt er straks voor dat stroom in hoogspanningsruimtes pas weer opgestart kan worden als alle sloten en tags van de installatie zijn gehaald. Meer informatie Wilt u meer informatie over de HSE-Suite en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met Ultimo Software Solutions.

Geschreven door