Enquête participatie MKB in defensie-industrie

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Enquête participatie MKB in defensie-industrie

Zie website EDTA waarbij u: fedta moet kiezen gevolgd door eu.

De afdeling Defensie & Veiligheid van ingenieursvereniging KIVI is lid van de Federation of European Defence Technology Associations (EDTA). Deze federatie en het Eurodefense-netwerk voeren een onderzoek uit naar de mate van participatie van het MKB in de defensiesector van de Europese Unie. Met gaat het om participatie aan innovatie en over landsgrenzen heen. Deelname van het MKB is belangrijk voor de toekomst van de Europese defensie en veiligheid, om innovatieve kracht te ontsluiten en om toekomstige bedreigingen voor te blijven. Het beleid van de Europese Unie is al op dit thema gericht, maar de participatie van het MKB aan de defensie-industrie blijft nog steeds achter bij andere sectoren van de economie. Met name grensoverschrijdende deelname van het MKB komt vrijwel niet voor.

Doel van de studie is het opstellen van aanbevelingen voor de Europese Unie en nationale autoriteiten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een werkgroep van 20 leden in 9 lidstaten van de Europese Unie.

Voor meer informatie over de effectiviteit van beleid en de ervaringen van het MKB voert de werkgroep een enquête uit in de defensiesector van de Europese Unie. De enquête bevat vragen met betrekking tot beleid, contracten, regels, communicatie, investeringen en diverse andere kwesties. Iedereen die actief is in de defensiesector is uitgenodigd om de enquête in te vullen.

De enquête is te vinden op de EDTA-site of u gaat naar de site van KIVI, kiest voor de afdeling Defensie&Veiligheid en vindt de link onder het kopje `nieuws`. De enquête bevat 66 vragen. Voornamelijk multiple choice en een paar open vragen. Het duurt ongeveer 30 minuten om te voltooien.

Zowel EDTA als Eurodefense zijn verenigingen zonder winstoogmerk, onafhankelijk van regeringen, de industrie of een commerciële organisatie of doel. Al het werk wordt op vrijwillige basis gedaan ten behoeve van een beter Europa.

Neem voor vragen over deze enquête of de studie contact op met Jan Wind, voorzitter Kivi dv en president van EDTA. Email:

Geschreven door

KIVI Defensie&Veiligheid

De afdeling Defensie en Veiligheid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) is voor iedereen die betrokken is bij de toepassing van technologie voor defensie en nationale veiligheid. De afdeling... Lees meer