Europese Machinerichtlijn stelt eisen aan vertalingen

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Europese Machinerichtlijn stelt eisen aan vertalingen

Bedrijven die machines of onderdelen van machines produceren, opgelet.
Alle machines binnen Europa moeten voldoen aan een aantal veiligheids- en gezondheidseisen die vastgelegd zijn in de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG). Dit heeft gevolgen voor de bijgeleverde technische documentatie.

Martine Kuijs van technisch vertaalbureau MK Vertalingen beantwoordt de 5 meest gestelde vragen over de machinerichtlijn.

1. Wat heeft de machinerichtlijn met vertalingen te maken?

De veiligheidseisen moeten helder en begrijpelijk zijn voor iedereen die de machine bedient. Wanneer een Nederlandse fabrikant zijn machine naar Duitsland exporteert zal de technische documentatie (minimaal de handleiding en Verklaring van Overeenstemming) naar het Duits moeten worden vertaald. Ook moet de documentatie in de originele taal, het Nederlands, worden meegeleverd met de machine.

2. De voertaal in mijn bedrijf en bij mijn klant in België is Engels. Dan hoef ik de handleiding toch niet te vertalen?

Toch wel, het kan namelijk zijn dat de bediener van de machine de Engelse taal slecht beheerst. Juist om de veiligheid te waarborgen van de bediener van de machine is deze richtlijn opgesteld. Dus als Engels niet één van de officieel erkende talen van het land is waar de machine in gebruik wordt gesteld, moet de handleiding worden vertaald.

3. Wie is verantwoordelijk voor de vertaling? De fabrikant of het bedrijf dat de machine gaat gebruiken?

De verantwoordelijkheid ligt bij degene die de machine verkoopt. Meestal is dit de fabrikant of zijn gemachtigde (buiten de EU). Als de machine niet aan de richtlijn voldoet kunnen er boetes volgen, kan de machine van de markt gehaald worden en moet de machine aangepast worden.

4. Wie is verantwoordelijk voor de machine als de machine buiten Europa wordt geproduceerd?

De Europese importeur is verantwoordelijk en aansprakelijk. In de richtlijn wordt gesproken over ‘de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde’. In de praktijk betekent het, dat degene die een machine van buiten de EU importeert, ervoor verantwoordelijk is dat de machine aan de Europese richtlijn(en) voldoet.

5. Wat gebeurt er als ik mijn handleidingen niet vertaal?

Helaas zijn er veel bedrijven met producten die wel onder de machinerichtlijn vallen, maar toch hun vertalingen niet op orde hebben. Soms zijn zelfs de originele handleidingen slecht geschreven of verouderd en is het daarom lastig vertalingen te maken. Zij lopen niet alleen het risico dat niet alleen hun bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden, maar ook dat de veiligheid van de bediener van hun machine gevaar loopt! Daarnaast kan een klant weigeren de machine te kopen als de gebruikshandleiding in de juiste taal ontbreekt. Vooral in Duitsland en in Scandinavische landen zijn veel bedrijven zich bewust van de Europese regelgeving.

Geschreven door

MK Vertalingen

MK Vertalingen helpt u met de vertaling van uw handleiding, website of MSDS. We zijn specialisten in technische vertalingen. MK Vertalingen werkt met zeer ervaren vertalers die met oog voor... Lees meer