Als u de warmtebeeldcamera iedere dag gebruikt voor inspecties, bent u waarschijnlijk bekend met thermische afstemming voor het nauwkeurigste beeld. U wilt echter het warmtebeeld snel vastleggen zonder veel tijd te verliezen aan handmatige aanpassingen. “1-Touch Level/Span” lost dat probleem op. Met 1-Touch Level/Span kunt u een klein focusgebied kiezen door het scherm één keer aan te raken. De camera past daarna het niveau en bereik automatisch aan op basis van het thermische contrast op die locatie in het beeld. Het resultaat: tijdsbesparingen op handmatige aanpassingen. Gebruik het touchscreen om met een snelle aanraking een object of aandachtsgebied te kiezen. Er verschijnt dan een cirkel rond het door u geselecteerde object of gebied. De camera verkleint het bereik automatisch om het temperatuurbereik en -niveau in die cirkel duidelijk weer te geven. Dit resulteert in gerichte details in het warmtebeeld om problemen beter aan het licht te brengen. Het voordeel is dat u problemen en voor u belangrijke details kunt inkaderen. Dankzij 1-Touch Level/Span kunt u alle delen van het beeld die voor u niet interessant zijn negeren door het bereik te verkleinen. 1-Touch Level/Span kan ook van pas komen bij gebouwinspecties en elektrische inspecties, met name als u de warmtebeeldcamera op een doel richt met een extreem groot temperatuurverschil op de achtergrond, zoals een warme boiler of een koelinstallatie. Als er twee tegengestelde temperaturen in beeld zijn - uw doel en de achtergrond - vergroot de camera het bereik van het warmtebeeld, wat het contrast verlaagt. Omdat FLIR engineers de toegevoegde waarde van 1-Touch Level/Span zagen, integreerden zij deze optie in de nieuwe T500-Series professionele warmtebeeldcamera’s. De lijn omvat de T530- en T540-camera’s en is ontwikkeld voor professionele thermografen en IR-onderhoudstechnici die werkzaam zijn in de stroomopwekking, elektriciteitsdistributie en productiebedrijven door de focus te leggen op resolutie, snelheid en ergonomie. De warmtebeeldcamera’s zijn voorzien van een 180° roterende bloklens, helder LCD en gestroomlijnde vormgeving die inspecteurs de noodzakelijke tools in handen geven voor omvangrijke inspecties onder uitdagende omstandigheden, met name als apparatuur niet goed zichtbaar is of zich op een moeilijk bereikbare locatie bevindt. Voorbeelden Connector met Auto-instelling: foto 2, en 1-Touch Level/Span: foto 3. Elektrische motor met Auto-instelling: foto 4, en 1-Touch Level/Span: foto 5. <i>De getoonde beelden zijn wellicht niet representatiefvoor de daadwerkelijke resolutie van de getoonde camera. De beelden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.</i>

Geschreven door