Groene waterstof tegen netwerkverzwaring

icon.highlightedarticle.dark Tech & Onderhoud Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Groene waterstof tegen netwerkverzwaring
Article image of: Groene waterstof tegen netwerkverzwaring
Article image of: Groene waterstof tegen netwerkverzwaring

Door de sterke toename van het aantal lokale zonne- en windenergieprojecten bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn maximale capaciteit. ECN part of TNO onderzocht samen met DNV-GL in opdracht van Enpuls, onderdeel van netbeheerder Enexis of en in hoeverre de inzet van (groene) waterstof uit elektrolyse een haalbare optie is om netverzwaring te voorkomen. Het onderzoek biedt inzicht in de voorwaarden en mogelijkheden die de netbeheerder heeft om een sluitende businesscase te maken.

Uit analyse van vier representatieve praktijkcases blijkt dat de inzet van elektrolyse voor verantwoord netbeheer op dit moment alleen in uitzonderlijke situaties haalbaar is. Hierbij spelen zaken als de aanwezigheid van een lokale afzetmarkt en de bereidheid van afnemers voor groene waterstof te betalen een belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs is een belangrijke factor. De netbeheerder kan de businesscase met ‘incentives’ positief beïnvloeden, mits de wetgeving zulke stimulerende maatregelen gaat toestaan.

Een samenvatting van de resultaten is beschikbaar, evenals een eindrapport van drie modules:

– Module 1 beschrijft de diverse productietechnologieën voor groene waterstof.
– In Module 2 wordt de marktpotentie van waterstof in de energietransitie toegelicht en zijn de vier user cases beschreven.
– Module 3 geeft inzicht in de businessmodellen en de bijbehorende businesscases.

TNO werkt op dit moment aan uiteenlopende programma’s en projecten waarin waterstof een rol speelt. Een voorbeeld is de elektrificatie van de industrie, de doorontwikkeling van componenten van elektrolyse-apparatuur en de integratie van brandstofcellen.

Meer zien icon.arrow--dark

Blijf op de hoogte en mis geen artikel

Inschrijven icon.arrow--dark