Elektrische verwarmingssystemen moeten zorgeloos functioneren. Daarom biedt Huikeshoven u de mogelijkheid een service-en/of inspectie-overeenkomst af te sluiten. Een goed opgeleid team inventariseert en inspecteert uw verwarmingssysteem en verzorgt jaarlijkse inspecties, reparaties en onderhoud. Geconstateerde problemen: Na inventarisatie en inspectie wordt een rapport opgemaakt. Storingen/beschadigingen en andere problematiek die aan het licht komen worden hierin gemeld. In overleg wordt een passende offerte aangeboden om het verwarmingssysteem weer optimaal te laten functioneren. Na een afspraak met de betrokken persoon(en) ter plaatse, worden de onderstaande acties ondernomen: Werkzaamheden/inspectie omvatten: - Inleidend gesprek, met gebruiker/operator of technische dienst, waarbij eventuele aandachtspunten en/of problemen door zowel de klant als Huikeshoven kunnen worden aangegeven. - Controleren thermische isolatie. Huikeshoven kan de status van de isolatie controleren en adviseren. indien noodzakelijk contact opnemen met een gespecialiseerd isolatiebedrijf. - Bepalen van de actuele Ohms-weerstand van de verwarming. Of stroommeting bij zelfimiterende kabels. - Bepaling van de weerstand tegen aarde - Doormeten en testen van de besturing/regelaar. - Controleren elektrische verbindingen in aansluitdozen/thermostaten/regelkast. - Uitvoeren van kleine reparaties in aansluitdozen/thermostaat/regelkast, exclusief materiaalkosten. - In regelen van de Thermostaat/regelkast - Rapporteren van het inspectieresultaat