Een blik in de toekomst, dat is wat Industrial Processing u biedt van 4 - 7 oktober in Jaarbeurs Utrecht. Een dynamische mix van stands, kennissessies, seminars en live-demo’s zorgen ervoor dat de fabriek van de toekomst geen geheimen meer heeft. Naast terugkerende thema’s als procesoptimalisatie, maintenance en duurzaamheid, besteedt Industrial Processing 2016 speciale aandacht aan de volgende onderwerpen: - Grondstoffen en circulaire economie - Internet of things, virtual reality, 3D printing en big data - Energie en water - Mens in de Fabriek van de Toekomst Grondstoffen en circulaire economie In alle industriële sectoren is het gebruik van grondstoffen een boardroom issue. Het is noodzakelijk om voor tal van processen en producten te zoeken naar alternatieven om te voorkomen dat grondstoffen niet meer beschikbaar zijn. Bedrijven, kennisinstellingen en research centra zoeken met elkaar naar nieuwe grondstoffen en naar mogelijkheden van recycling en hergebruik. Ook reststromen van het ene proces kunnen grondstoffen voor een ander proces vormen. Deze zoektocht verandert de manier waarop processen worden ingericht en waarop bedrijven met elkaar (gaan) samenwerken. Nieuwe technologie Al geruime tijd wordt er gesproken van Industrie 4.0 of Smart Industry. Begrippen die staan voor een fundamentele verandering in de wijze waarop producten en processen tot stand gaan komen. Internettechnologie zorgt ervoor dat op elk gewenst moment, elk onderdeel van een productieproces gevolgd, gestuurd en aangepast kan worden. Een verregaande vorm van connectivity gaat daarbij zorgen voor nieuwe manieren van werken, voor enorme hoeveelheden data en voor exponentieel veel mogelijkheden om daarmee in te spelen op klantvragen. Toepassingen als IoT, virtual reality, 3D printing en big data zullen daarom tijdens Industrial Processing een prominente rol spelen en daarmee een blik in de nabije toekomst geven. Energie en water Energie en water. Twee cruciale aspecten in de meeste productieprocessen. De FedEC, Federatie Energie Consulants, biedt op het FedEC Energie Plein veel kennis en informatie over tal van ontwikkelingen op het gebied van energieverbruik en – besparing, en vooral ook op het gebied van alternatieve energiebronnen. Zo kunt u kennismaken met industriële warmtepompen en brandstofcellen. Of wat te denken van het concept “All electric factory”. Fabriek van de Toekomst De meest in het oog springende technologie zal een plek krijgen op het centrale demo-plein, dat in lijn met het thema “Fabriek van de Toekomst” heet. Machevo & Bulk Vereniging, exposanten, kennis- en researchinstellingen laten hier hun toekomstvisie zien. Innovatieve toepassingen zorgen voor inspiratie en zetten u aan het denken over uw eigen Fabriek van de Toekomst. Naast alle technologie kijken we ook naar de rol van de mens. Zijn er nog mensen nodig? Worden werkzaamheden overgenomen en op welke manier dan? Prikkelende vragen waar tijdens Industrial Processing 2016 over gesproken wordt.