Inovyn kiest wederom voor Mourik Industry

icon.highlightedarticle.dark Management
Laatste wijziging: 9 mei 2023

Eind vorig jaar heeft Mourik met het non-entry tankcleaning systeem voor de derde maal een tank voor Inovyn rafnes (Noorwegen) leeggemaakt en gereinigd. Deze tanks bevatten zogenaamde ‘heavy ends’; een mengsel van zwaar chloorhoudende brandbare koolwaterstoffen. De zware sludge is uit de tank gepompt naar in totaal zo’n 400 IBC’s, die vervolgens voor verbranding van het chloorhoudende afval naar Duitsland zijn afgevoerd.

In de jaren 90 werden deze tanks nog op de conventionele manier leeggemaakt en gereinigd. Een arbeidsintensief werk met een doorlooptijd van soms meer dan tien weken. Met de inzet van het non-entry tankcleaning systeem wordt de tank nu binnen iets meer dan vier weken leeggemaakt en aansluitend gereinigd, inclusief het opstellen van het benodigde materieel en materiaal en het opruimen daarvan na afloop.

Een goede voorbereiding door Peter van Assen en Arno Zwetsloot, samen met INOVYN, was de basis voor een snelle en juiste uitvoering van dit project. Eind oktober is een team, bestaande uit Peter van Assen, Jan Olree, Marcel van Middelkoop en Marc Kube, vertrokken naar Noorwegen. Een maand later, eind november, was iedereen weer thuis.

Opdracht leidt naar nieuwe projecten
INOVYN is zeer te spreken over de uitvoering van dit project en was daarom benieuwd of Mourik misschien ook andere werkzaamheden voor INOVYN kan uitvoeren, bijvoorbeeld tijdens de geplande fabrieksstop in het najaar van 2021.

Om dit te bespreken is afgelopen januari een afvaardiging van INOVYN bij Mourik op bezoek geweest. Samen met Stein Robert Aasheim (projectmanager van het uitgevoerde project), Ole Jonny Nygaard (maintenance coördinator) en Inge Christensen (maintenance manager) is eerst het uitgevoerde project geëvalueerd en daarna is een rondgang over het terrein gemaakt, waarbij de werking van de Hydra en de Ultrasoon reinigingsapparatuur is gedemonstreerd. Ook heeft Erwin Hofland een presentatie gegeven over product development en innovatie bij Mourik. De dag is afgesloten met een informeel diner, waarna de heren de volgende ochtend weer zijn vertrokken naar Noorwegen.

Inmiddels is er een ‘spin-off’ project uitgevoerd; de ultrasoon reiniging van een warmtewisselaar, die voor dit werk naar Nederland is vervoerd en inmiddels weer schoon terug is in Noorwegen. Er zijn goede contacten gelegd en er is over de toekomst gesproken. We vertrouwen erop dat Mourik in de toekomst meer projecten kan gaan uitvoeren voor INOVYN in Noorwegen en mogelijk ook op andere vestigingen in Europa.

Geschreven door

Mourik Industry

Mechanisch, cleaning, civiel en catalyst-werk, maar ook maatwerk processystemen en onderhoud: Mourik is uw multidisciplinaire aannemer in de industrie. Al meer dan 50 jaar werken we wereldwijd onder andere aan... Lees meer