Tegenwoordig worden veel ruimtes waar mensen aanwezig zijn gecontroleerd door de luchtkwaliteit te meten. Bijvoorbeeld in scholen en kantoren, of ruimtes waar de luchtconditie belangrijk is voor de aanwezige materialen, zoals bibliotheken en musea. Of nog een stapje verder, in ruimtes waar de gegevens nauwkeurig moeten worden bijgehouden en geregeld, zoals laboratoria, ziekenhuizen en bij geconditioneerde opslag van bijvoorbeeld medicijnen. <b>Soorten dataloggers</b> Om luchtkwaliteit te meten is een groot aantal dataloggers verkrijgbaar. Ze zijn er in allerlei soorten, met of zonder scherm, met of zonder externe sensoren, stand alone of gekoppeld aan een systeem, draadloos, noem maar op. Ze zijn soms zo klein dat je ze mee kunt nemen in een koffertje. Zo kun je bijvoorbeeld de temperatuur draadloos bewaken. <b>Afwijkende meetresultaten</b> Nu denkt de gebruiker vaak: ’Als zo’n systeem met één of meerdere loggers is aangeschaft en functioneert, dan is het project toch afgerond.’ Dat is niet helemaal waar. Deze sensoren kunnen namelijk in de loop van de tijd gaan afwijken, vanwege veroudering of andere oorzaken, zoals dampen van schoonmaakmiddelen of vuildeeltjes in de lucht. <b>Betrouwbare metingen</b> Wij adviseren deze loggers jaarlijks te laten kalibreren, ten einde de betrouwbaarheid van de metingen te kunnen garanderen. In de farmacie is dit een gebruikelijk proces. Je moet tenslotte met een grote zekerheid kunnen stellen dat de metingen correct zijn, zodat het daar opgeslagen product zijn waarde houdt. <b>Kalibreren en justeren</b> In onze werkplaats in Uithoorn hebben wij de faciliteiten om loggers op temperatuur en luchtvochtigheid te kalibreren en, indien gewenst, ook te justeren (instrument zo aanpassen dat de meetafwijking ten opzichte van de vereiste standaard binnen de toegestane afwijking blijft). Het is bij ons mogelijk meerdere instrumenten in één keer te behandelen, zodat er niet te veel tijd wordt verspild in het steeds weer op een bepaalde temperatuur of percentage luchtvochtigheid te moeten brengen. <b>Up-to-date en herleidbaar</b> De referenties waar wij mee meten, zijn gekalibreerd en herleidbaar. In verband met die herleidbaarheid kunnen wij alle door ons gecontroleerde meetapparatuur dan ook voorzien van een kalibratiecertificaat. Wij werken bovendien met kalibratiesoftware die speciaal is ontwikkeld voor de instrumenten die door ons worden verkocht. Ook volgt de Hitma-servicedienst kalibratietrainingen voor nieuw op de markt gebrachte instrumenten.