Regulier onderhoud op apparatuur is een essentiële basis voor kwaliteitsborging. Daarom is voor veel bedrijven een onderhouds- of kalibratiecontract op bijvoorbeeld balansen een logische zaak. Op die manier worden beschikbaarheid en betrouwbaarheid zeker gesteld. Dit geldt onverkort ook voor andere laboratorium instrumenten, zoals refractometers, dichtheids- meters en titrators. Wij, Mettler-Toledo Service, tonen u graag de mogelijkheden van onze professionele service op deze meetmiddelen. Het gebruik van traceerbare kalibratiemiddelen verzekeren u dat uw apparatuur functioneert volgens de specificaties. Duidelijke meetrapporten voorzien in een traceerbare vastlegging van de kalibraties en meetresultaten. Een hele zorg minder bij in- en externe audits!