De module Voorraadbeheer en Inkoop van het onderhoudsmanagementsysteem Ultimo is aan een uitgebreide doorontwikkeling onderworpen. Vanaf de nieuwste versie is de module uit te breiden met twee add-ons: Voorraadbeheer per magazijn en Voorraadbeheermethodes (ondersteuning FIFO, LIFO en FEFO). De optionele functionaliteiten zijn beide, onafhankelijk van elkaar aan de module Voorraadbeheer en Inkoop toe te voegen. Daarnaast is de standaard verder uitgebreid. Zonder aanvullende aanschaf is het nu mogelijk om Magazijnlocatiebeheer toe te passen. Hiermee is het mogelijk om locaties in een magazijn specifieker te definiëren. Voorraad per magazijn Met de add-on Voorraad per magazijn wordt het bestelpunt, de maximale voorraad en het gereserveerde aantal van het artikel bepaald op basis van een artikel/magazijn combinatie. Deze combinatie bepaalt tevens of een artikel überhaupt bijbesteld mag worden. Door deze verandering kunt u per magazijn de voorraadstanden van artikelen in dat magazijn bijwerken middels de in Ultimo reeds beschikbare besteladvies-functionaliteit. Voorraadbeheermethodes Om de voorraad nog intensiever te managen is het ondersteunen van voorraadbeheermethodes met een uitgebreide partijregistratie noodzakelijk. Ultimo ondersteunt vanaf nu de voorraadbeheermethodes FIFO (First in First Out), LIFO (Last in First Out) en FEFO (First Expired First Out). Voor een artikel of artikelgroep is het mogelijk om een voorraadbeheermethode in te stellen. Elke voorraadmutatie wordt vervolgens in een uitgebreide partijregistratie verwerkt waardoor artikelen volledig traceerbaar zijn. Vanzelfsprekend zorgt Ultimo er voor dat op basis van de ingestelde methode de juiste artikelen worden uitgeven, op basis van bv. FEFO wordt het artikel dat het kortst houdbaar is, het eerst uitgegeven