In januari start een nieuwe TPM Facilitator / Practitioner training. Deze leergang, bestaande uit 5x2 dagen met tussentijdse ondersteuning heeft een unieke opzet: Zowel ”Organisatie & Communicatie” als ”TPM Inhoud” komen aan bod. In vijf modules van telkens twee dagen wordt stapsgewijs aan het programma gewerkt. De totale doorlooptijd is daarom zes maanden, zodat tussen de modules aan opdrachten kan worden gewerkt. De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers wordt versterkt doordat in elke module ook een presentatie moet worden gegeven. De eisen die aan deze presentaties worden gesteld zullen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en een mooie ervaring zijn. Een intake maakt onderdeel uit van dit traject, waarvan de minimum eis een HBO opleiding is. De cursus verdient zichzelf binnen de looptijd meer dan terug. Eventuele extra tussentijdse ondersteuning (op de eigen locatie) kan met de opdrachtgever worden afgestemd. Dinsdag 1 november vindt er van 15-17 uur een informatiebijeenkomst plaats in de regio Utrecht. Deze cursus wordt georganiseerd door TPF Europe en REOSS

Geschreven door