Siemens heeft haar portfolio voor weegelektronica uitgebreid met de weegmodule Siwarex WP251. Deze flexibele oplossing voor doseer- en afvulprocessen met Simatic S7-1200 kan ook onafhankelijk en in standalone-modus zonder CPU worden toegepast. De module beschikt standaard over vier digitale ingangen, vier digitale uitgangen, een analoge uitgang, een Ethernet-port (Modbus TCP/IP), een RS484-interface (Modbus RTU) en de S7-1200-systeembus, wat veel mogelijkheden biedt voor toepassingen en integratie zonder extra kosten. De nieuwe elektronische weegmodule Siwarex WP251 kan naadloos worden geïntegreerd in het engineering framework TIA Portal. Siwarex WP251 kan doseer- en afvultaken compleet zelfstandig uitvoeren en voldoet aan alle vereisten die normaliter voor zulke processen gelden, zoals nauwkeurigheid en snelheid. De Siwarex WP251 is hierdoor geschikt voor tal van toepassingen zoals niet-automatische doseerwegingen, automatisch afvullen van verpakkingen, catchweighing en toepassingen, doseren in mixers. Er is een gratis voorbeeldproject beschikbaar, de “ready-for-use Siwarex WP251”, wat het opstarten en de inbedrijfstelling van de weegschaal vereenvoudigt. Zo kan de weegschaal in gebruik worden genomen, worden afgesteld en bediend via een touchpanel of CPU (Central Processing Unit). Na integretatie in een Simatic S7-1200 kunnen alle klant- of installatiespecifieke parameters eenvoudig worden toegevoegd en geprogrammeerd met de S7-1200 CPU. Hierdoor ontstaat een vrij programmeerbare weegoplossing met gebruik van standaard Simatic-componenten. In standalone-modus zijn alle parameters en functies bereikbaar en bewerkbaar via het communicatieprotocol Modbus RTU of Modbus TCP/IP. Voor het optimaliseren van de weegschaal is een registratiemodus (trace-functie) beschikbaar. Opgeslagen weegwaarden en de relevante statussen kunnen ook worden weergegeven en geanalyseerd in Microsoft Excel met gebruik van de parametriseringssoftware Siwatool V7.