Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Parker Hannifin al lange tijd op de agenda, maar is nu definitief verankerd in de organisatie dankzij de certificering op de MVO Prestatieladder. Hiermee laat Parker zien dat duurzaamheid niet bij alleen woorden blijft, maar concreet geborgd is in de organisatie. De certificering biedt niet alleen een belangrijke meerwaarde voor klanten maar heeft ook de kwaliteit van de interne organisatie verder verhoogd. Parker Hannifin is met haar zeer brede productprogramma actief in tientallen uiteenlopende markten, zoals chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie, transport, olie & gas, scheepvaart, etc. In al die markten staat maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds hoger op de agenda met onderwerpen als duurzame grondstoffen, mensenrechten, energieverbruik en duurzaamheid van producten. Parker heeft deze en andere thema’s nadrukkelijk opgenomen in het MVO traject. Vorig jaar is het bedrijf Zienergie gestart met een inventarisatie bij Parker van belangrijke duurzaamheidsthema’s in de organisatie: welke thema’s zijn relevant en wat voor activiteiten onderneemt Parker op deze thema’s. Het bleek dat Parker al veel aandacht besteed aan MVO thema’s zoals integriteit en veiligheid. Vervolgens is een MVO team samengesteld en is onder begeleiding van Zienergie gekeken welke maatregelen Parker kan nemen om verder te verduurzamen. Het team heeft ook het personeel gevraagd om met ideeën te komen. Zo zijn bijvoorbeeld duurzame producten in kaart gebracht, er is een training gestart voor alle leaserijders om zuiniger en veiliger te rijden en er is een Goede Doelen beleid opgesteld. DNV heeft Parker nu het certificaat MVO Prestatieladder niveau 3 afgegeven. Dat betekent dat Parker samen met belangrijke stakeholders zoals klanten en werknemers op alle relevante MVO thema’s beleid, maatregelen en monitoring opgesteld heeft. Ook intern heeft de MVO Prestatieladder structuur gezorgd voor een verhoging van de kwaliteit van de organisatie. “De eerste stappen zijn gezet,” aldus Roy van Dokkum, MVO coördinator bij Parker Hannifin, “maar we zijn er nog niet, maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces waarbij we stap voor stap werken aan verbetering van onze MVO prestaties”.

Geschreven door