Perstorp en DSS werken samen aan veiligheidsproject

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Perstorp en DSS werken samen aan veiligheidsproject

Perstorp Group, een wereldwijd opererend bedrijf voor specialistische chemicaliën, heeft een nieuw veiligheidsprotocol ontwikkeld voor zijn zeven internationale productievestigingen met behulp van DuPont Sustainable Solutions (DSS). Perstorp besloot in 2017 de veiligheidscultuur binnen de organisatie te versterken en meer te doen om de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te verbeteren. Hiervoor lanceerde het bedrijf het wereldwijde programma Care 365. Als onderdeel hiervan heeft Perstorp in januari 2018 het veiligheidsproject Dolphin opgezet met als doel een datagestuurde referentiewaarde vast te stellen, deze te vergelijken met relevante normen in de industrie en een leidraad te krijgen voor verbeterstrategieën. Het project begon met het bepalen van de veiligheidsperceptie van de toen circa 1.500 medewerkers, van wie grofweg 1.000 operationeel werk verrichten, met behulp van de DuPont Safety Perception Survey Tool.

“De Survey Tool is ontworpen om inzicht te krijgen in de houding van medewerkers ten opzichte van veiligheid en de veiligheidsrisico’s van het bedrijf en voor Perstorp bood de tool informatie voor een op maat gemaakt veiligheidsprotocol”, zegt Cédric Parentelli, Managing Director DuPont Sustainable Solutions Europe en Noord-Afrika. “Met een respons van ruim 85% gaven de resultaten Perstorp belangrijke data en noodzakelijke informatie voor het ontwikkelen van actieplannen. Er zijn acht aandachtsgebieden gedefinieerd die nu het raamwerk vormen voor de werkzaamheden op het gebied van veiligheid.” De bevindingen stimuleerden het maken van een actieplan en een ‘maturity ladder’, genaamd de Perstorp Careway en ontworpen om de kloof te dichten en leiderschap en veiligheidscultuur op elkaar af te stemmen. Als gevolg van het harde werken en de ambitie op het gebied van veiligheid is de OSHA-incidentratio van Perstorp sinds 2017 al meer dan gehalveerd.
Met het Safety Perception Survey onder de medewerkers is niet alleen de veiligheidscultuur op verschillende bedrijfslocaties in kaart gebracht, maar kon Perstorp ook deze resultaten vergelijken met die van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hieruit bleek een sterke correlatie tussen een doeltreffende veiligheidscultuur en goede prestaties op gebieden als betrokkenheid, productiviteit, vertrouwen, werkdruk en stress.

“Toen we ons in 2017 realiseerden dat we onze veiligheidscultuur moesten verbeteren, wilden we dit op de snelste en meest efficiënte manier doen. Daarom vroegen we DuPont Sustainable Solutions ons te helpen met het ontwikkelen van een goede zelfassessementmethode en een protocol om continue veiligheidsverbeteringen vast te stellen”, aldus Jan Secher, President en CEO van Perstorp.

Geschreven door

DuPont Sustainable Solutions

DuPont Sustainable Solutions (DSS) biedt toonaangevende adviesdiensten op het gebied van operationeel management die organisaties in staat stellen hun medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen, operationele efficiency te realiseren, sneller te... Lees meer