Primeur: Lithium-ion-accu brandveiligheidskast

icon.highlightedarticle.dark Veiligheid
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Primeur: Lithium-ion-accu brandveiligheidskast

Het gevaar komt van binnenuit
Het probleem met lithium-ion batterijen is dat het gevaar van binnen uit komt. Met name tijdens het laden is er een risico op oververhitting. Hierbij kan er een intern een kettingreactie optreden, waardoor de accu ontbrandt.

De accu genereert zijn eigen zuurstof, waardoor er al snel een felle brand optreedt. Liggen er meerdere accu’s bij elkaar, dan kan er een vuurzee optreden die niet met normale middelen te blussen is. In combinatie met hoge temperaturen blijft het risico oplopen. De accu slaat als het ware op hol, er treedt een kettingreactie op en er ontstaat een ’thermal runaway’. Uit recente voorvallen is gebleken dat de enorme hoeveelheden energie die zijn opgeslagen in gekoppelde cellen een snel en zeer heftig verbrandingsproces veroorzaken wat tot explosie kan leiden en, afhankelijk van het elektrolyt, een giftige rookontwikkeling kan produceren. Niet voor niets beschouwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) deze batterijen daarom als een ’nieuwe’ gevaarlijke stof, vergelijkbaar met CNG, LNG en waterstof. De ILenT is met ingang van dit jaar extra alert op de veiligheidsrisico’s van lithium-ion batterijen.

De 90 minuten brandwerende veiligheidskast
Door Asecos werd er een nieuwe kast ontwikkeld die, anders dan de brandveiligheidsopslagkasten voor de opslag van brandgevaarlijke vloeistoffen, naast een hoge brandwerendheid bepaald van buiten naar binnen (de vloeistoffen worden beschermd voor invloeden van buitenaf), ook bescherming bieden van binnen naar buiten, daar ligt immers het grootste gevaar bij de opslag- of tijdens het laden van lithium-ion accu’s. Het Materialprüfungsanstalt für das Bauwesen (MPA) Dresden heeft de brandwerende prestaties van de kast uitvoerig getest. MPA Dresden is als notified body door de EU geaccrediteerd om dit soort testen uit te voeren. De brandtesten tonen aan dat de kast ruimschoots aan de eisen voldoet, de brandwerendheid van buiten naar binnen werd bepaald op > 90 minuten, de brandwerendheid van binnen naar buiten werd bepaald op > 60 minuten.

De brandveiligheidskast wordt geleverd in drie veiligheidsklassen
De brandveiligheidskast wordt geleverd in drie veiligheidsklassen, de gecertificeerde kast, de kast met een speciaal Kiwa gecertificeerd droog aerosol blussysteem, of het hoogste veiligheidsniveau met het gecertificeerde blussysteem wat geactiveerd wordt door rookdetectie en voorzien is van alarmmelding. Deze combinatie is specifiek voor de doelstelling door de Nederlandse notified body Efectis beoordeeld en gecertificeerd.

Omdat bij een eenmaal gebluste accu het probleem tijdelijk onder controle is maar brandontwikkeling spontaan weer geactiveerd kan worden, is de combinatie brandwerendheid, blussen en alarmeren van groot belang om de beheersbaarheid onder controle te behouden.

Meer zienicon.arrow--dark

Geschreven door

Denios BV

Visie en missie: Het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen is cruciaal bij het minimaliseren van risico’s voor ons milieu en uw medewerkers. Bovendien draagt het bij aan een leefbare maatschappij... Lees meer