Rimses blaast dit jaar 30 kaarsjes uit. Toen in 1986 de eerste klant live ging met deze software was samenwerking de basis. En nog altijd vormt dit het fundament van deze oplossing voor een professioneel beheer van onderhoud. Op regelmatige basis overlegt het Rimses team met haar partners (want zo laat de traditionele leverancier-klant relatie zich in dit geval het best omschrijven) over de veranderingen in maintenance. Dat overleg is bepalend voor de definitie van de nieuwe ontwikkelingen. En ondanks het feit dat een aantal beginselen van onderhoud onveranderd bleven in de afgelopen 30 jaar, is er veel gebeurd. Er zijn belangrijke accenten gelegd op zaken die de gebruikers als belangrijk ervaren. Snel toegang tot cruciale informatie door een geïntegreerd beheer van allerhande gegevens en documenten is er één van. Maar ook een eenvoudige manier om het werk efficiënt en inzichtelijk te plannen. De laatste jaren is er ook veel accent gelegd op veilig werken, ook als het op onderhoud aankomt. Nieuwe technologie biedt ons ook nieuwe kansen. Daardoor zijn zaken als “condition based maintenance” en “predictive maintenance” geen loze woorden meer, maar realiteit. Ook het mobiele werken nam een grote vlucht en zal nog groeien in de komende jaren. Nog even fris als 30 jaar geleden, werkt het Rimses team samen met haar partners aan de volgende 30 jaar. Rimses werd, net als de Rimses website, in een nieuw kleedje gestoken en binnenkort blazen we onze 30 kaarsjes ook uit met onze klanten. Meer informatie hierover in de komende weken: houd dus zeker de website in het oog en kom samen met ons vieren ! Let’s get there, together !

Geschreven door