Op maandag 2 februari 2015 ondertekende dhr. Olaf Sterkenburg namens Riwal de MVO zelfverklaring ISO 26000. De ISO 26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Riwal geeft met de ondertekende MVO zelfverklaring met onderbouwing een duidelijke uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijk verantwoordelijkheid. De ISO 26000 richtlijn is gebaseerd op 7 kernthema’s waar het MVO beleid van een organisatie invulling aan zou moeten geven. Riwal laat zien maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel te hebben staan en wil met de ISO 26000 invulling geven aan het aanwezige beleid en onze stakeholders actief hierover te informeren. Met de ondertekening van de MVO zelfverklaring is de ISO 26000 nu officieel aangenomen als richtlijn binnen Riwal.

Geschreven door