Samenwerking DuPont en EU-OSHA

icon.highlightedarticle.dark Management
Laatste wijziging: 9 mei 2023
Article image of: Samenwerking DuPont en EU-OSHA

In de Europese Unie zijn volgens de EU Roadmap on carcinogens zeker 80.000 sterfgevallen per jaar te wijten aan werken met kankerverwekkende stoffen. Om deze en andere beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, werkt DuPont Sustainable Solutions samen met EU-OSHA in de Gezonde werkplek campagne 2018-2019 ‘Manage Dangerous Substances’.

Doel van de campagne is om mensen ervan bewust te maken dat het belangrijk is om een einde te maken aan risico’s die gevaarlijke stoffen met zich meebrengen en om breed gedeelde misverstanden weg te nemen. Zo vormen bijvoorbeeld niet alleen stoffen die zijn gelabeld als gevaarlijk een bedreiging voor de gezondheid van mensen. Het kan ook gaan om veel voorkomende stoffen zoals meel in bakkerijen of silicastof op bouwplaatsen als er niet goed mee wordt omgegaan. Doelstelling van de campagne is tevens om effectievere risico-inventarisaties en preventie te promoten, meer inzicht te geven in de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk en om bedrijven en werknemers te informeren over de wetgeving die er is om hen te beschermen.

“DuPont heeft meer dan 200 jaar ervaring in het omgaan met gevaarlijke stoffen”, vertelt Cédric Parentelli, Managing Director Europe & North Africa van DuPont Sustainable Solutions. “Daarom zijn we betrokken geraakt bij de ontwikkeling van de 1991 Us osha regulation 1910.119 die het procesveiligheidsmanagement van zeer gevaarlijke chemische stoffen regelt. We zijn blij dat we nu onze expertise ten dienste van EU-OSHA kunnen inzetten om organisaties te helpen bij het herkennen, begrijpen en voorkomen van de risico’s die gevaarlijke stoffen met zich meebrengen. Als adviesbureau op het gebied van veiligheid, productiviteit en duurzaamheid met 50 jaar ervaring weten we dat iedere vorm van letsel en alle beroepsziekten zijn te voorkomen als je het op de juiste manier aanpakt.”

Samen met campagnepartners zoals European Safety Federation, European Work Hazards Network, the Council of European Employers of the Metal, de engineering en technische industrie en ISHCCO werkt DuPont Sustainable Solutions met EU-OSHA aan de ontwikkeling van informatiemateriaal, het delen van ‘best practices’ en het organiseren van workshops en conferenties om bedrijven in staat te stellen om betere risicopreventiemaatregelen in te voeren met als doel medewerkers die in aanraking komen met gevaarlijke stoffen te beschermen.

Christa Sedlatschek, Director EU-OSHA: “Veel werknemers realiseren zich niet dat ook contact met stoffen die niet als gevaarlijk worden aangemerkt een bedreiging voor hun gezondheid kunnen zijn. Onze campagne informeert hen over alle risico’s die gevaarlijke stoffen – en dus niet alleen de voor de hand liggende – met zich meebrengen en het cruciale belang van risico-evaluaties te benadrukken als een eerste stap naar het voorkomen van letsel en gezondheidsproblemen. We zijn blij met de samenwerking met partners als DuPont Sustainable Solutions.”

Geschreven door

DuPont Sustainable Solutions

DuPont Sustainable Solutions (DSS) biedt toonaangevende adviesdiensten op het gebied van operationeel management die organisaties in staat stellen hun medewerkers en bedrijfsmiddelen te beschermen, operationele efficiency te realiseren, sneller te... Lees meer