Thermphos is een prestigieus project dat niet alleen bij diverse collega’s, maar ook bij andere betrokkenen verschillende emoties oproept. Het begon allemaal met een opdracht van 1,5 – 2 jaar waarbij Peter Jordaan het beheren van de utility plant als basisopdracht heeft gekregen. Een fosforfabriek veilig afbreken had wereldwijd nog niemand ervaring mee, maar Mourik nam in juni 2014 het project aan om de fosforfabriek te cleanen/saneren en mede de utility plant tijdens de werkzaamheden draaiende te houden. Het was niet altijd eenvoudig voor zowel opdrachtgever als aannemers door onder andere de TKO-contractvorm en de complexe diverse materies en bevoegd gezagen vanuit de overheid. Peter Jordaan heeft zich met de collega’s staande weten te houden. Nu, zes jaar later, lijkt het erop dat tegen de Kerst eindelijk het laatste stukje schone grond op het Thermphos terrein opgeleverd wordt.

Geschreven door