In iedere persluchtinstallatie waar het buffervat in directe verbinding staat met het net is er sprake van traagheid. Het is een fabel om te geloven dat een toerengeregelde compressor de traagheid volledig zal elimineren en uw systeem op laagst mogelijke druk zal draaien. Traagheid kan resulteren in drukdippen die vervolgens opgeheven worden door de opwekkingsdruk te verhogen wat extra energie kost. Door noodgedwongen te hoog draaien in druk resulteert ook in toename van lekverliezen en oneigenlijk verbruik. Oneigenlijk verbruik is vergelijkbaar met elektrisch blindvermogen, je betaalt ervoor terwijl je het niet nodig hebt. Door toepassing van een ControlAir IFC kan het buffervat “dynamisch” gemaakt worden waardoor hoogwaardig persluchtenergie snel kan expanderen wat resulteert in een zeer stabiele netdruk (binnen 0,07bar drukfluctuatie) zonder traagheid. Dit resulteert in stabilisatie van uw netdruk op aanwezig minimale waarde en vervolgens stapsgewijs verdere verlaging van uw netdruk en uw opwekkingsdruk. U bespaart nu energie en u heeft nu de mogelijkheid uw opwekkingsdruk los van uw netdruk (en andersom) in te regelen.

Geschreven door