Op 15 oktober jl. mochten wij opnieuw een fiks aantal geïnteresseerde gasten verwelkomen tijdens ons derde themaseminar. Deze keer was het thema de ondersteuning van tactische en strategische beslissingen door onze LCC software. Tijdens een voorstellingsrondje stelden alle deelnemers zich voor en gaven zij hun verwachtingen voor dit seminar aan. Na een korte inleiding werden de volgende onderwerpen geïllustreerd door een life demo van onze software: ”De kracht van transversale analyses” en ”Levensverlengend onderhoud of voortijdige vervanging?” Daarnaast werden begrippen als ”Toestand”, ”Impact”, en ”Prioriteit” toegelicht aan de hand van een concreet voorbeeld. Na de pauze, waarin de deelnemers uitgebreid de kans kregen onderling te netwerken, werd de ondersteuning van tactische en strategische beslissingen verder toegelicht met onderwerpen als ”Budgettering van vervangingen en onderhoud” en ”Afstemming van de asset management strategie met de bedrijfsstrategie”. Tot slot werd een tipje van de sluier gelicht van een nieuwe ontwikkeling van onze software met als doel de gebruikersinterface te verbeteren en management dashboards te ondersteunen. Klanten en partners werden opgeroepen om actief aan deze ontwikkelingen deel te nemen. Afgesloten werd met een business lunch en de gelegenheid tot napraten waarvoor stof genoeg was na het seminar. De reacties van onze deelnemers waren bijzonder enthousiast. De nieuwe user interface spreekt veel mensen aan, zo bleek uit de ingevulde evaluatieformulieren. Diverse deelnemers spraken hun waardering uit voor onze themaseminars en kwamen met nieuwe onderwerpen voor een volgende reeks seminars. Uiteraard gaan wij hiermee aan de slag en wij hopen in 2016 iedereen opnieuw te mogen verwelkomen! Namens S&G Asset Manageme nt waren aanwezig: Peter Berger (algemeen directeur), Tonny Dierckx (management consultant), Hans Hasenack (hoofd afdeling Ontwikkeling), Natasja Rijova (business consultant) en Désirée Serné (office manager).