Roest (een vorm van corrosie) ontstaat als ijzer reageert met zuurstof in aanwezigheid van water. Polygon krijgt regelmatig te maken met situaties waarin roest kan ontstaan. Onze tijdelijke klimaatoplossingen bieden uitkomst om roestvorming tegen te gaan. Bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden aan schepen, energiecentrales, petrochemische tanks en bruggen. Deze moeten regelmatig gecoat worden. Een misvatting is dat deze werkzaamheden alleen in de zomermaanden kunnen worden uitgevoerd. Dankzij onze kennis en expertise kunnen wij de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur op het gewenste niveau brengen en houden. Hierdoor kunnen de benodigde werkzaamheden tijdens alle jaargetijden uitgevoerd worden.

Geschreven door